Tagasi ülevaate juurde

Imprint

Teabe kohustus vastavalt § 5 TMG

wirewire GmbH
Reudnitzer Straße 1
04103 Leipzig
Saksamaa

Käibemaksukohustuslase number: DE329727118

Telefon: 034521387921015787626522
E-post: info@wirewire.de

Järelevalveasutus
AG Stendal, HRB 28174

Tegevjuht
Robert Gühne

Vastavalt tarbijavaidluste lahendamisele internetis (ODR-määrus) soovime teid teavitada veebipõhise vaidluste lahendamise platvormist (OS-platvorm).
Tarbijatel on võimalus esitada kaebusi Euroopa Komisjoni veebipõhise vaidluste lahendamise platvormile aadressilhttp://ec.europa.eu/odr?tid=321208838. Vajalikud kontaktandmed leiate meie impressumist ülalpool.

Siiski soovime teid teavitada, et me ei ole valmis ega kohustatud osalema tarbijavaidluste lahendamise menetlustes tarbijavaidluste komisjonis.

Me arendame pidevalt selle veebilehe sisu ja püüame pakkuda õigeid ja ajakohaseid teavet. Vastavalt telemeediaseadusele(TMG) §7 (1)oleme kui teenusepakkuja vastutavad enda poolt kasutamiseks pakutud teabe õigsuse eest vastavalt üldistele seadustele. Kahjuks ei saa me vastutada selle veebilehe kõikide sisude õigsuse eest, eriti nende eest, mis on kolmandate isikute poolt esitatud. Meie kui teenusepakkuja ei ole kohustatud jälgima nende poolt edastatud või salvestatud teavet ega uurima asjaolusid, mis viitavad ebaseaduslikule tegevusele vastavalt § 8 kuni 10.

Meie kohustused teabe eemaldamiseks või teabe kasutamise blokeerimiseks vastavalt üldistele seadustele kohtu- või ametiasutuste korralduste alusel jäävad kehtima ka meie mittevastutuse korral vastavalt § 8 kuni 10.

Kui märkate probleemseid või ebaseaduslikke sisusid, palume teil meiega koheühendust võtta, et saaksime eemaldada ebaseadusliku sisu.

Kõik selle veebisaidi sisu (pildid, fotod, tekstid, videod) kuuluvad Saksamaa Liitvabariigi autoriõigusele. Enne selle veebisaidi sisu levitamist, paljundamist või muul viisil kasutamist, näiteks teistel veebisaitidel uuesti avaldamist, palume teil meiega ühendust võtta. Vajadusel jälgime meie veebisaidi sisu osade ebaseaduslikku kasutamist õiguslikult.

Kui leiate sellelt veebisaidilt sisu, mis rikub autoriõigusi, palume teil meiega ühendust võtta.

Fotod, pildid ja graafika sellel veebisaidil on autoriõigusega kaitstud, kui pole teisiti märgitud.

Pildiõigused kuuluvad järgmistele fotograafidele ja ettevõtetele: