Tagasi ülevaate juurde

Üldtingimused (ÜT)

Meie mobiilirakendus ja veebirakendus "Memo"

Seisuga 15. november 2022

Memo rakenduse teenused ja nende kasutamine toimuvad ainult käesolevate üldtingimuste (ÜT) alusel. Meie rakendus „Memo“ (edaspidi ka lühendatult meie rakendus) on saadaval veebirakendusena ja allalaadimisversioonina iOS-i ja Androidi jaoks ning on tasuta. Meie rakendus on meditsiiniseadmena sertifitseeritud koos „ANABOX smart“-iga vastavalt MDR-i klassile I.

Kasutajaks loetakse allpool nii patsienti, kes kasutab ANABOX smarti, kui ka isikut või isikuid, kes kasutavad meie rakendust ja/või alglaadivad ANABOX smarti.

Der Funktionsumfang unserer App kann sich je nach Betriebssystem unterscheiden. Die Funktionen sind im jeweiligen App Store wie z. B. iTunes, Google Play etc. (nachfolgend für alle „App Store“) beschrieben. Die Hardware- und Firmware-Anforderungen zum Betreiben der App auf Endgeräten sind im App Store aufgeführt. Die wirewire GmbH erlaubt die Nutzung unserer App ausschließlich ab vollendetem 18. Lebensjahr. Weiter ist die Nutzung unserer App auf die Länder Deutschland und Österreich beschränkt. Die Anwendung der App ist auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beschränkt.

Aktualisierungen von Apps wird von der wirewire GmbH im gesetzlich erforderlichen Umfang entsprechend § 327f BGB bereitgestellt. Darüber hinausgehende Aktualisierungen behält sich die wirewire GmbH nach eigenem Ermessen vor. Damit der Nutzer mit Hilfe der Apps aktuelle Inhalte auf sein Gerät laden kann, setzt die wirewire GmbH eine stabile Internet-Verbindung des mobilen Endgeräts des Nutzers voraus. Die wirewire GmbH behält sich das Recht vor, eine App jederzeit in einer dem Nutzer zumutbaren Art und Weise zu ändern, z.B. um diese weiterzuentwickeln sowie qualitativ zu verbessern. Dies gilt für technische als auch für inhaltliche Weiterentwicklungen.

Meie rakenduse või kolmandate osapoolte teenuste täpsus, täielikkus või ajakohasus või meie rakenduse kaudu esitatud teabe ja sisu ei kuulu meie rakenduse teenuste ega lepinguulatusse.

Meie rakenduse kasutamine ja teabe esitamine meie rakenduse kaudu ei asenda diagnoosi ega teabe esitamist arsti poolt. Kasutaja peab kindlasti ise kontrollima pakutud teabe meditsiinilist õigsust.

Meie rakenduse kasutajad ja ANABOX smarti kasutajad peavad iseseisvalt ja isiklikult kontrollima iga ravimi võtmist või mittevõtmist. Meie rakenduse ja ANABOX smarti kaudu antud võtmisajad on vaid abistavad. Kasutaja peab iseseisvalt ja isiklikult jälgima õiget võtmisaega. Lisaks peab kasutaja ravimi võtmise kohta konsulteerima vastava ravimi pakendi infolehega ja vajadusel arsti või apteekriga. Meie rakenduse kaudu esitatud teave ei asenda nõustamist, diagnoosi ega soovitust ning ei saa asendada kvalifitseeritud spetsialisti, nagu arstide või apteekrite, nõustamist. Meie rakenduse ja ANABOX smarti kaudu esitatud teabe täielikkusele ei pretendeerita. See kehtib eriti võimaliku annuse võtmise mittekuva kohta, nii meie rakenduse kui ka ANABOX smarti kaudu. Ka hoiatusmärguande mittekuva korral võib esineda vastav risk.

Kasutajale esitatud teave on vaid abivahend ning ei vabasta kasutajat rakenduse või ANABOX smarti isiklikust vastutusest.

Meie rakendus on tasuta saadaval. Kasutajad saavad luua ravimiplaane ja hallata teavitusi nutitelefoni kaudu. Kasutamine koos ANABOX smart'iga on tasuline ja selle eest tuleb maksta igakuist tellimustasu. Tellimuse sõlmimisel kuvatakse seotud ANABOX smart'i ravimite võtmised meie rakenduses reaalajas. Seotud ANABOX smart'i saab edasi isikupärastada. Iga ANABOX smart'i jaoks on vaja eraldi tellimust.

Rakenduse abil saab kasutaja hankida hetkeolukorda kajastavaid sisu ise pikeneva rakendusesisese tellimuse vormis („tellimus“). Saadaolevad kestused kuvatakse tellimisvalikutes. Tellimuse arveldamine ja haldamine toimub ainult kasutaja rakenduse poe kontol. (In)App-ostu ja tellimuse leping sõlmitakse kasutaja ja vastava rakenduse poe operaatori vahel. Tellimus pikeneb automaatselt pärast miinimumlepingu kehtivusaja lõppu. Automaatne pikendamine saab välja lülitada kuni 24 tundi enne aegumist rakenduse poe kontohalduse seadetes. Tellimuse saab lõpetada rakenduse poe kontohalduse seadetes. wirewire GmbH jätab endale õiguse tulevikus kuutasu tellimuse suurust kohandada.

Kululiste rakenduste ja rakendusesiseste ostude puhul toimub maksete töötlemine otse rakenduse poe operaatoriga kasutajakonto kaudu. wirewire GmnH ei tagasta rakenduse poes tehtud makseid. Kohaldatavad on rakenduse poe operaatori üldtingimused/kasutustingimused. Taganemisõigust saab rakenduse poe pakkuja juures kasutada. Kohaldatavad on rakenduse poe pakkuja üldtingimused/kasutustingimused.

Kasutajaandmete kasutamise ülevaate leiate eraldi struktureeritult järgmiselt URL-ilt: https://anabox-smart.de/posts/privacy

Me vastutame ainult tahtlikkuse või raske hooletuse korral järgmiste eeskirjade kohaselt.

Oluliste lepingukohustuste rikkumise korral - st kohustuste rikkumise korral, mille täitmine on lepingueesmärgi saavutamiseks eriti oluline ja/või mille täitmine teeb lepingu korrektse läbiviimise üldse võimalikuks ning mille täitmisele võib lepingupartner regulaarselt loota - vastutatakse ka kerge hooletuse eest.

Lihtsa hooletuse eest vastutus on piiratud ettenähtava ja lepingutüüpilise kahjuga, mille tekkimisega pidi iga lepingupool lepingu sõlmimise ajal arvestama vastavalt sellele ajahetkele teadaolevatele asjaoludele.

Eelnevad vastutuseeskirjad ei hõlma väljendunult kahju hüvitamist elu, keha või tervise kahjustamise eest, võimalikke nõudeid tootevastutuse seaduse alusel ning garanteeritud omaduste või antud garantiide rikkumise eest tulenevaid nõudeid.

Kõrvalkokkulepped, muudatused või täiendused on kehtivad ainult kirjalikus vormis. Sama kehtib ka kirjaliku vormi tühistamise kohta. Kohaldatakse Saksamaa Liitvabariigi õigust. Täitmiskoht on wirewire GmbH asukoht. Kui käesolevate tingimuste üksikud sätted on täielikult või osaliselt kehtetud või muutunud kehtetuks, ei mõjuta see teiste sätete kehtivust. Kehtetuks osutunud sätte asemel kohaldatakse sätet, mis on kehtetuks osutunud sättele kõige lähemal. Sama kehtib ka juhul, kui on olemas regulatsioonide tühimik.

Kui kasutaja kolib pärast lepingu sõlmimist oma elukoha või alalise elukoha Saksamaa Liitvabariigi kehtivuspiirkonnast välja, on kõik selles kokkuleppes tulenevad vaidlused wirewire GmbH asukoha kohtualluvuses. Sama kehtib, kui kasutaja elab välismaal. Kasutaja erinevad või täiendavad tingimused ei ole lepingu osaks, välja arvatud juhul, kui wirewire GmbH on nende kehtivusele selgesõnaliselt nõustunud.