Terug naar het overzicht

Colofon

Informatieplicht volgens § 5 TMG

wirewire GmbH
Reudnitzer Straße 1
04103 Leipzig
Duitsland

BTW-nummer:DE329727118

Telefoon: 034521387921, 015787626522
E-mail: info@wirewire.de

Toezichthoudende autoriteit
AG Stendal, HRB 28174

Directeur
Robert Gühne

Conform de verordening inzake onlinegeschillenbeslechting in consumentenzaken (ODR-verordening) willen wij u informeren over het platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform).
Consumenten hebben de mogelijkheid om klachten te uiten via het onlinegeschillenbeslechtingsplatform van de Europese Commissie ophttp://ec.europa.eu/odr?tid=321208838. De benodigde contactgegevens vindt u bovenaan in ons colofon.

Wij willen u er echter op wijzen dat we niet verplicht zijn om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenarbitragecommissie.

We ontwikkelen voortdurend de inhoud van deze website en streven ernaar om correcte en actuele informatie te verstrekken. Volgens de Telemediawet(TMG) §7 (1)zijn wij als dienstverlener verantwoordelijk voor onze eigen informatie die wij ter beschikking stellen voor gebruik, volgens de algemene wetten. Helaas kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van alle inhoud op deze website, met name voor die welke door derden ter beschikking zijn gesteld. Wij zijn als dienstverlener in de zin van de §§ 8 tot 10 niet verplicht om de door hen verzonden of opgeslagen informatie te controleren of om te zoeken naar omstandigheden die wijzen op onwettige activiteiten.

Onze verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik van informatie te blokkeren volgens de algemene wetten op basis van gerechtelijke of administratieve bevelen blijven ook van kracht in het geval van onze niet-verantwoordelijkheid volgens de §§ 8 tot 10.

Als u problematische of onwettige inhoud opmerkt, verzoeken wij u vriendelijk om onmiddellijk contact met ons op te nemencontact op te nemenzodat wij de onwettige inhoud kunnen verwijderen.

Alle inhoud van deze website (afbeeldingen, foto's, teksten, video's) vallen onder het auteursrecht van de Bondsrepubliek Duitsland. Vraag ons toestemming voordat u de inhoud van deze website verspreidt, vermenigvuldigt of exploiteert, zoals bijvoorbeeld opnieuw publiceren op andere websites. Indien nodig zullen we het ongeoorloofde gebruik van delen van onze inhoud juridisch aanvechten.

Mocht u inhoud op deze website vinden die inbreuk maakt op het auteursrecht, verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen.

Tenzij anders vermeld, zijn de afbeeldingen, foto's en illustraties op deze website auteursrechtelijk beschermd.

De beeldrechten zijn in handen van de volgende fotografen en bedrijven: