Tillbaka till översikten

Imprint

Informationsplikt enligt § 5 TMG

wirewire GmbH
Reudnitzer gata 1
04103 Leipzig
Tyskland

Momsregistreringsnummer:DE329727118

Telefon: 034521387921, 015787626522
E-post: info@wirewire.de

Tillsynsmyndighet
AG Stendal, HRB 28174

Verkställande direktör
Robert Gühne

Enligt förordningen om onlinetvistlösning i konsumentfrågor (ODR-förordningen) vill vi informera dig om onlinetvistlösningsplattformen (OS-plattform).
Konsumenter har möjlighet att skicka klagomål till Europeiska kommissionens plattform för onlinetvistlösning påhttp://ec.europa.eu/odr?tid=321208838. De nödvändiga kontaktuppgifterna finns ovan i vår impressum.

Vi vill dock påpeka att vi varken är villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden vid en konsumenttvistlösningsmyndighet.

Vi utvecklar kontinuerligt innehållet på denna webbplats och strävar efter att tillhandahålla korrekt och aktuell information. Enligt Telemediengesetz(TMG) §7 (1)är vi som tjänsteleverantörer ansvariga enligt de allmänna lagarna för den information vi tillhandahåller för användning. Tyvärr kan vi inte ta ansvar för korrektheten av allt innehåll på denna webbplats, särskilt inte för innehåll som tillhandahållits av tredje part. Enligt §§ 8 till 10 är vi som tjänsteleverantörer inte skyldiga att övervaka eller undersöka information som överförs eller lagras av dem, eller att leta efter omständigheter som tyder på olaglig verksamhet.

Våra skyldigheter att ta bort information eller blockera användningen av information enligt de allmänna lagarna på grund av domstolsbeslut eller myndighetsbeslut förblir även i händelse av att vi inte är ansvariga enligt §§ 8 till 10.

Om du upptäcker problematiskt eller olagligt innehåll ber vi dig att omedelbartkontakta ossså att vi kan ta bort det olagliga innehållet.

Allt innehåll på denna webbplats (bilder, foton, texter, videor) omfattas av upphovsrätten i Förbundsrepubliken Tyskland. Kontakta oss innan du sprider, kopierar eller utnyttjar innehållet på denna webbplats, till exempel genom att publicera det på andra webbplatser. Vid behov kommer vi att lagföra otillåten användning av delar av vårt innehåll.

Om du hittar innehåll på denna webbplats som bryter mot upphovsrätten, ber vi dig att kontakta oss.

Bilderna, foton och grafik på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddade om inget annat anges.

Bildrättigheterna innehas av följande fotografer och företag: