Blogg & Tips

Här hittar du nyheter och tips för patienter, deras anhöriga och vårdpersonal. Dessutom finns det aktuell information om hälsoteman och praktiska råd för vård.

ANABOX smart
 – Arab Health in Dubai
Robert Gühne
Robert Gühne
2024-02-13
Arab Health 2024 i Dubai
Vi kunde presentera ANABOX smart som ett stöd för medicinuttag för en global publik på Arab Health.
Jag ska läsa artikeln.
 – Detailfoto der Platine mit Anschlüssen
Robert Gühne
Robert Gühne
2024-01-27
Teknologija dahkat ANABOX smart
Mii čájehit áigeguovllu teknologiija áŋgiruššan ANABOX smart doaibmá ja muitalit mo NB-IoT ja LTE-M teknologiijat goit dovdojuvvojit Norgga NRF9160 chipin ovddas vuođđuduvvojit, ovddidit ja energiijaefektiiva doaimmahat.
Jag ska läsa artikeln.
 – Frau Schmidt mit Medikamentenspender
Robert Gühne
Robert Gühne
2024-01-03
10 sápmelaš doaimmat adhärenzii áššideami buoremus
Här är 10 tips och strategier för att underlätta läkemedelsintaget och därmed förbättra dess efterlevnad.
Jag ska läsa artikeln.
 – Geschwister Streit
Konrad Meier
Konrad Maler
2024-01-12
Goappa dásseválddiin ságastallat sisdoalluide birra.
Haččat dáidda ja eamotgeahččalin konfliktain, mat sáhttet čájehit, go sosiálalasat gávdnojit iežat nissoniid birra. Konfliktapunktut, nugo ovddidit eiseválddit, áššis ruovttus, doaimmahusat ja rahčamat rahpáfinansaid, sáhttet dohkkehuvvat suorggat suhkat.
Jag ska läsa artikeln.
Robert Gühne
Robert Gühne
2024-01-15
Medikamentadherensens betydelse vid behandling av kroniska sjukdomar
Livččen čájálmasa čuovgga válddejuvvon ságastallama dahje ságastallat olbmái, gal lea váikkuhus. Muhto válddejuvvon bargguid birra gal lea váikkuhus, ja sáhttá váldit buoremus bargguid, de leat olbmot válddejuvvon ságastallama. Ášši váikkuhus ságastallama válddejuvvon čuovgga válddejuvvon lea medikamenta adhearenssa.
Jag ska läsa artikeln.
Daniel Böber
Daniel Böber
2024-01-05
Intelligenta läkemedelsdispensrar: Ett nytt tillvägagångssätt inom läkemedelshantering
Införandet av intelligenta läkemedelsdosetter utgör en betydande framsteg inom hanteringen av medicinering. Detta är särskilt relevant för äldre människor och personer med kroniska sjukdomar, där en exakt och konsekvent intag av medicin är avgörande.
Jag ska läsa artikeln.
Daniel Böber
Daniel Böber
2024-01-08
Gidduin sullui Morbus Crohn ja ANABOX smart gåhtoeledh.
Läggat dávda sámi Morbus Crohn-bálkkašumi - Ovdamearkka dihte ANABOX smart muitalii Daniel B., sámi lea Morbus Crohn-bálkkašupmi, ja man sii su oahppiide.
Jag ska läsa artikeln.