Blogg & Tips

Här hittar du nyheter och tips för patienter, deras anhöriga och vårdpersonal. Det finns också aktuell information om hälsorelaterade ämnen och praktiska råd för vård.

ANABOX smart
 – Fill-to-light im Medikamentenspender
Robert Gühne
Robert Gühne
2024-04-12
Put-to-Light
Put-to-Light (Oder Fill-to-Light) nutzt die eingebauten LED-Leuchten in den Fächern des Anabox Smart, um anzuzeigen, welche Fächer befüllt werden müssen. Die Leuchten aktivieren sich entsprechend dem vom Benutzer eingestellten Medikationsplan und zeigen an in welches Fach Medikamente eingefüllt werden müssen.Jag ska läsa artikeln.
 – Verblisterung
Robert Gühne
Robert Gühne
2024-03-19
Hållbarhet i blisterförpackning av läkemedel
En väsentlig nackdel med klassisk blisterförpackning är problemet med förpackningsavfall. Varje dos av medicinen förpackas individuellt, vilket inte bara leder till en enorm förbrukning av förpackningsmaterial utan också till en stor mängd förpackningsavfall.Jag ska läsa artikeln.
 – Arab Health in Dubai
Robert Gühne
Robert Gühne
2024-02-13
Arab Health 2024 i Dubai
På Arab Health kunde vi presentera ANABOX smart som stöd för medicinuttagning för en global publik.Jag ska läsa artikeln.
 – Detailfoto der Platine mit Anschlüssen
Robert Gühne
Robert Gühne
2024-01-27
Teknologija dahkat ANABOX smart
Mii čájehit áigeguovllu teknologiija áŋgiruššan ANABOX smart doaibmá ja muitalit mo NB-IoT ja LTE-M teknologiijat goit dovdojuvvojit Norgga NRF9160 chipin ovddas vuođđuduvvojit, ovddidit ja energiijaefektiiva doaimmahat.Jag ska läsa artikeln.
 – Frau Schmidt mit Medikamentenspender
Robert Gühne
Robert Gühne
2024-01-03
10 sápmelaš doaimmat adhärenzii áššideami buoremus
Här är 10 tips och strategier för att underlätta läkemedelsintaget och därmed förbättra dess efterlevnad.Jag ska läsa artikeln.
 – Geschwister Streit
Konrad Meier
Konrad Maler
2024-01-12
När vårdandet belastar relationen mellan syskon
Om de utmaningar och känslomässiga konflikter som kan uppstå när syskon tar hand om sina sjuka föräldrar. Konfliktpunkter som fördelning av ansvar, beslut om boendesituationer, medicinska beslut och hantering av ekonomi kan leda till djupa klyftor i relationen.Jag ska läsa artikeln.
Robert Gühne
Robert Gühne
2024-01-15
Betydelsen av läkemedelsföljsamhet vid behandling av kroniska sjukdomar
Livet med en kronisk sjukdom eller att vårda en drabbad person kan vara utmanande. Men med lämplig behandling kan drabbade fortsätta att leva ett meningsfullt liv. En avgörande aspekt i behandlingen av kroniska sjukdomar är läkemedelsföljsamhet.Jag ska läsa artikeln.
Daniel Böber
Daniel Böber
2024-01-05
Intelligent medicindispenser: Ett nytt tillvägagångssätt inom läkemedelshantering
Införandet av smarta läkemedelsdosetter utgör en betydande framsteg inom hanteringen av medicinering. Detta är särskilt relevant för äldre människor och personer med kroniska sjukdomar, där en exakt och konsekvent intag av mediciner är avgörande.Jag ska läsa artikeln.
Daniel Böber
Daniel Böber
2024-01-08
Genom vardagen med Crohns sjukdom och ANABOX smart
Medicinering som en patient med Crohns sjukdom - Upptäck hur ANABOX smart har förändrat livet för Daniel B., en patient med Crohns sjukdom, och hur den stödjer honom i medicineringen.Jag ska läsa artikeln.