Tillbaka till översikten

Hållbarhet i förpackning av läkemedel

I en värld där miljömedvetenhet spelar en allt större roll är det avgörande att hållbara lösningar också integreras inom hälso- och sjukvården.

En väsentlig nackdel med den klassiska förpackningen är problemet med förpackningsavfall. Varje medicindos förpackas individuellt, vilket leder till en enorm förbrukning av förpackningsmaterial och en hög mängd förpackningsavfall. Dessa engångsförpackningar är ofta inte biologiskt nedbrytbara och belastar därför miljön betydligt.

Verpackungsmüll von einer Woche, 7x4 EinnahmenVerblisterungVerpackungsmüll von einer Woche, 7x4 Einnahmen

Blisterförpackningar består vanligtvis av en kombination av olika material som är speciellt utvecklade för att skydda och lagra mediciner. De huvudsakliga beståndsdelarna i en typisk blisterförpackning är:

  • Folier: De flesta blisterförpackningar är tillverkade av plastfolier som ger ett skydd för medicinerna. Dessa folier är ofta tillverkade av PVC (polyvinylklorid), PVDC (polyvinylidenklorid), PP (polypropen) eller PET (polyetylentereftalat).
  • Bärarmaterial: Detta är materialet där medicinerna placeras. Det kan bestå av aluminiumfolie, papper eller plastfolie. Aluminiumfolie används ofta för blisterförpackningar eftersom den utgör en bra barriär mot fukt, ljus och syre.
  • Förslutning: För att hålla medicinerna säkert i blisterförpackningen svetsas eller förseglas folierna ihop. Detta kan göras med värme, ultraljud eller tryck.
  • Tryckfärger och lacker: Blisterförpackningar kan även tryckas med tryckfärger och lacker för att tillhandahålla information såsom doseringsinstruktioner, varumärkeslogotyper och annan viktig information.

Med ANABOX smart försöker vi förbättra problemet med förpackningsavfall genom dess återanvändbara koppar och möjligheten till återlämning och återvinning.

Vi satsar på högkvalitativa, återanvändbara material. Kopparna och överdelen kan enkelt rengöras i diskmaskinen, vilket inte bara förlänger produkternas livslängd utan också drastiskt minskar behovet av engångsförpackningar.

En annan viktig aspekt av ANABOX smart's hållbarhet är dess möjlighet till återlämning och återvinning. Efter användning kan ANABOX-fodralen återlämnas. Vid återvinning byts fodralen ut medan den värdefulla elektroniken återanvänds. Denna strategi minskar inte bara behovet av nya råvaror utan minskar också kostnaderna och den ekologiska fotavtrycket.