Tagasi ülevaate juurde

Taaskasutus

Teave ringlussevõtu ja akuseaduse kohta

Paljude seadmete komplektis on patareid või akud, mis on vajalikud tööks. Nende patareide või akude müügi korral peame kui müüjad vastavalt patareiseadusele (BattG)teavitama meie kliente järgmisest: Vanu patareisid ei tohi visata olmeprügi hulka. Tarbijad on seadusega kohustatud viima patareid sobivasse kogumispunkti. Te saate patareisid ja akusid tagastada tasuta järgmistesse kohtadesse: avalikku kogumispunkti, kus patareisid ja akusid müüakse, või posti teel meie saatmislattu.

Vanad patareid sisaldavad väärtuslikke tooraineid, mida saab uuesti kasutada. Patareidel ja akudel on läbikriipsutatud prügikasti sümbol. Prügikast tähendab, et patareisid ja akusid ei tohi majapidamisprügiga ära visata. Prügikastide all olevad märgid tähistavad: Pb plii; Cd kaadmium; Hg elavhõbe. Need keemilised märgid näitavad, et selles patareitüübis ületatakse teatud keemiliste ainete määratud piirväärtus:

  • Hg: rohkem kui 0,0005 massiprotsenti elavhõbedat
  • Cd: rohkem kui 0,002 massiprotsenti kaadmiumi
  • Pb: rohkem kui 0,004 massiprotsenti pliid