Tillbaka till översikten

Återvinning

Information om återvinning och batterilagen

Många enheter levereras med batterier eller ackumulatorer som är nödvändiga för drift. I samband med försäljningen av dessa batterier eller ackumulatorer är vi som distributör enligt batterilagen (BattG)skyldiga att informera våra kunder om följande: Förbrukade batterier får inte slängas i hushållssoporna. Konsumenter är lagstadgade att lämna in batterier på en lämplig insamlingsplats. Du kan lämna in batterier och ackumulatorer kostnadsfritt här: på en offentlig insamlingsplats där batterier och ackumulatorer säljs eller via post till vårt distributionscenter:

Gávpotmáhttolágan leat dárbbašlaččat resurssat, mat leat atnit. Batteriijat ja akkut leat mäŋggaiden mearkkan, mat leat risttád muohttagávpotmáhttoládja. Muohttagávpotmáhttoládja dadjá: Batteriijat ja akkut eai galggašii čáhppat iežatgođđin. Mearkkaat muohttagávpotmáhttoládja ala leat: Pb báhkkái; Cd bokte; Hg guhkásii. Dán kemiijalaččat mearkkaat sátniiga, ahte visotge ovdal ovdal lea ráhkadit máhttolágan čáhppesmáhttu, mat lea dadjá:

  • HG: ovddidit 0,0005 gova-% guhkásii
  • Cd: ovddidit 0,002 gova-% bokte
  • Pb: ovddidit 0,004 gova-% báhkkái