Terug naar het overzicht

Recycling

Informatie over recycling en de batterijwet

Veel apparaten worden geleverd met batterijen of accu's die nodig zijn voor de werking. In verband met de verkoop van deze batterijen of accu's zijn wij als distributeur verplicht volgens de Batterijenwet (BattG)onze klanten op het volgende te wijzen: Gebruikte batterijen mogen niet bij het huisvuil. Consumenten zijn wettelijk verplicht om batterijen naar een geschikte inzamelingspunt te brengen. U kunt batterijen en accu's kosteloos hier terugbrengen: bij een openbare inzamelingspunt waar batterijen en accu's worden verkocht per post naar ons verzendadres:

Oude batterijen bevatten waardevolle grondstoffen die opnieuw kunnen worden gebruikt. Batterijen en accu's zijn herkenbaar aan het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak. De vuilnisbak betekent: batterijen en accu's mogen niet bij het huisvuil. De tekens onder de vuilnisbakken staan voor: Pb voor lood; Cd voor cadmium; Hg voor kwik. Deze chemische tekens geven aan dat een bepaalde grenswaarde van de aangegeven chemische stoffen in dit type batterij wordt overschreden:

  • HG: meer dan 0,0005 gewichtsprocent kwik
  • Cd: meer dan 0,002 gewichtsprocent cadmium
  • Pb: meer dan 0,004 gewichtsprocent lood