Terug naar het overzicht

10 manieren om de adherentie te verbeteren

DALL·E 2024-01-14 15

Het verbeteren van medicijntrouw bij familieleden is een belangrijke en vaak uitdagende taak. Hier zijn enkele strategieën die kunnen helpen:

  • Begrip voor het belang van medicatie bevorderen: Leg aan uw familielid uit waarom het belangrijk is om medicijnen zoals voorgeschreven in te nemen. Bespreek de voordelen en mogelijke risico's van het niet opvolgen van de instructies. [1]
  • Regelmatige herinneringen instellen: Maak gebruik van technologie zoals smartphone-apps of herinneringsservices die alarmen of meldingen versturen. Eenvoudige kalenders of pillendozen met dag- en weekindelingen kunnen ook nuttig zijn.
  • Vereenvoudiging van het medicatieplan: Overleg met de arts van uw familielid om het medicatieplan te vereenvoudigen. Dit kan het aantal dagelijkse doses verminderen of medicijnen met een vergelijkbaar effect samenvoegen.
  • Ondersteuning bij het beheer van bijwerkingen: Sommige mensen houden zich niet aan hun medicatieplan omdat ze bijwerkingen vrezen of ervaren. Bespreek deze zorgen met de arts en zoek naar oplossingen.
  • Gebruik van hulpmiddelen voor medicatiebeheer: Er zijn verschillende hulpmiddelen die het beheer van medicatie kunnen vergemakkelijken, zoals vooraf geportioneerde medicijnpakketten of automatische pillendispensers.
  • Regelmatige controle van het medicatieplan: Zorg ervoor dat het medicatieplan regelmatig door een arts wordt gecontroleerd. Dit helpt onnodige of verouderde medicijnen te elimineren en de effectiviteit van de behandeling te waarborgen.
  • Opbouwen van een ondersteuningsnetwerk: Betrek andere familieleden of vrienden bij de medicijntrouw van uw familielid. Een gezamenlijke inspanning kan de last verdelen en de kans vergroten dat uw familielid zich aan zijn plan houdt.
  • Begrip en empathie tonen: Toon begrip voor de uitdagingen die gepaard gaan met het volgen van een medicatieplan. Een empathische en ondersteunende benadering kan de bereidheid van uw familielid om mee te werken vergroten.

Door deze strategieën toe te passen, kunt u de medicijntrouw bij familieleden verbeteren en ervoor zorgen dat ze de best mogelijke behandeling en zorg krijgen.

[1] Maatregelen ter verbetering van de naleving van medicatie met het oog op het succes van de therapie