Terug naar het overzicht

Carrière

Bekijk onze openstaande vacatures. Laten we samen de gezondheidszorg verbeteren.

We werken momenteel aan een slimme pillendispenser die ouderen en hun familie helpt om hun medicatie niet te vergeten en langer zelfstandig te leven: anabox-smart.de

Een korte introductie van het product:

Bericht over de medicijndispenser in de ARD Mediathek

wirewire is een kleine startup (3 personen) en we zijn momenteel op zoek naar een Senior Full-Stack ontwikkelaar of Front- of Backend ontwikkelaar om ons te helpen groeien.

Onze huidige tech-stack is node.js met MongoDB aan de backend en react.js aan de frontend. Aan beide kanten gebruiken we TypeScript. Onze (zelf ontwikkelde) hardware is verbonden via AWS IoT en we maken gebruik van verschillende andere AWS-producten zoals SNS, Lambdas, Elastic Beanstalk. De applicatie is beschikbaar voor web, iOS, Android en als PWA. De mobiele app maakt gebruik van Capacitor en deelt dezelfde codebasis als de webapp. Onze website maakt gebruik van next.js en de pipeline loopt via Azure DevOps. We hebben de hardware zelf ontwikkeld en het product is goedgekeurd als medisch hulpmiddel klasse I en is te koop.

Je zou verantwoordelijk zijn voor de verdere ontwikkeling van de applicatie en de bijbehorende infrastructuur.

 • Ontwikkelen van hoogwaardige software en webapplicaties
 • Analyseren en onderhouden van bestaande softwareapplicaties
 • Ontwerpen van schaalbare, testbare code
 • Oplossen van programmeerfouten
 • Meer dan 5 jaar ervaring in JavaScript-ontwikkeling (react.js of node.js)
 • Aanpasbare mindset (we zijn klein, dingen veranderen hier snel)
 • Engels of Duits sprekend

We bieden een competitief salaris en de mogelijkheid van aandelen in het bedrijf. Momenteel ontwikkelen we ook andere IoT-producten zoals een eInk-fotolijst.

Ons kantoor bevindt zich in de buurt van het centraal station van Leipzig. We verwachten dat je af en toe voor vergaderingen hier bent en kunnen ook een mooie vaste werkplek aanbieden.

Klinkt goed? Solliciteer nu 🙃

We are currently working on a smart pill dispenser that helps elderly people and their relatives to not forget taking their pills and longer live independently: anabox-smart.de

A short introduction to the product:

Short introduction in ARD Mediathek

wirewire is a small startup (3 people) and we are currently searching for someone as a Senior Full-Stack developer or Front- or Backend developer to help us grow.

Our current tech stack is node.js with MongoDB in the Backend and react.js in the front. Both sides are using TypeScript. Our Hardware is connected via AWS IoT and we are using several other AWS products like SNS, Lambdas, Elastic Beanstalk. The application is available for Web, iOS, Android and as a PWA. The mobile app is using Capacitor and uses the same codebase as the Webapp. Our website is using next.js. We have designed the hardware ourselves and the product is ready for sales.

You would be responsible for further developing the application and the related infrastructure by writing high-quality code.

 • Develop quality software and web applications
 • Analyze and maintain existing software applications
 • Design highly scalable, testable code
 • Discover and fix programming bugs
 • 5+ years experience in JavaScript development (react.js or node.js)
 • Adaptable mindset (we are small, things are changing fast here)
 • Speaking english or german

We can offer a competitive salary and the possibility of company shares. Currently we are also developing other IoT products like an eInk picture frame.

Our office is located next to the Leipzig main station. We would expect you to be here once in a while for meetings and can also offer a nice permanent workplace if wanted.

Sounds good? Apply now :)