Tillbaka till översikten

Larminställningar ja larmsignaler

Alarminställningarna för dispensern

  • Visuell - Pokalen som ska tas kommer att indikeras av grönt blinkande på ANABOX smart. Inget ljudsignal kommer att ges. Att ta bort pokalen inaktiverar blinkningen och överför borttagningen till appen.
  • Subtil - Pokalen som ska tas kommer att indikeras av grönt blinkande på ANABOX. Dessutom kommer en kort akustisk larm att ljuda vid starten av medicinintaget. En annan signal kommer att ljuda var 30:e minut om medicinen inte tas bort. Att ta bort medicinen inaktiverar blinkningen, det akustiska larmet och överför borttagningen till appen.
  • Kontinuerlig - Pokalen som ska tas kommer att indikeras av grönt blinkande på ANABOX. Dessutom kommer ett kontinuerligt akustiskt larm att ljuda tills medicinen tas. Att ta bort medicinen inaktiverar blinkningen, det akustiska larmet och överför borttagningen till appen.

Larmet kan också helt inaktiveras. ANABOX smart kommer då inte längre påminna dig om att ta medicinen.