Tillbaka till översikten

Fyllningsassistent

Assistent för påfyllning av dispensern

Medikamentenspender mit Hand

Med hjälp av assistenten kommer du att få stöd för att fylla dina mediciner. Placeringen görs enligt din medicineringsplan och visualiseras både i appen och på enheten (genom optisk återkoppling av LED-lampor).

När processen är klar påbörjar lådan påminnelsen om intaget. Assistenten kan användas igen vid behov. Intagspåminnelsen sker nu kontinuerligt genom dispensern.