Terug naar het overzicht

Lade inbrengen

Instructies voor het plaatsen van de lade.

Let bij het plaatsen van de lade op dat deze goed vastklikt. Na het plaatsen lichten de bekers kort op en piept de medicijndispenser.

Tray einsetzen

Na het plaatsen van de lade verdwijnt de waarschuwingsmelding in de app na ongeveer 20 seconden.