Tillbaka till översikten

Tryck in lådan

Instruktioner för att sätta in lådan

Se till att lådan klickar på plats ordentligt när du sätter i den. Efter att lådan har satts in lyser bägarna upp en kort stund och medicindispensern piper.

Tray einsetzen

Efter att lådan har satts in försvinner varningen i appen efter ca 20 sekunder.