Tillbaka till översikten

Knappar och anslutningar

En kort översikt över alla knappar och status-LED-lampor på enheten.

große Taste

Den stora knappen finns på sidan av enheten, precis bredvid USB-porten och laddnings-LED.

Med den stora knappen kan enheten slås på. Knappen möjliggör anpassad interaktion under drift, såsom: stänga av larm, skicka SOS, etc.

Reset-Loch

Återställningsknappen är inbyggd i försänkt form och finns precis bredvid USB-porten i mitten.

För att trycka på den behöver du ett gem eller ett annat spetsigt föremål. Den startar om enheten eller återställer enheten till fabriksinställningarna. Mer information om återställning.

USB-C Anschluss

USB-porten på sidan av enheten används för laddning. Använd endast den medföljande nätadaptern och laddningskabeln för detta.