Tillbaka till översikten

LED-tillstånd

LED-tilstanderne til Anabox Smart

Den främre LED:n finns precis bredvid handtaget på framsidan av den transparenta innerhöljet och visar status för ANABOX® smart.

En firmwareuppdatering pågår. Det tar några minuter innan uppdateringen är klar.

Nätverket NB-IoT eller LTE-M söks just nu eller en anslutning håller på att upprättas.

Enhetens initiering (t.ex. efter återställning)

Batterinivån är låg (1:a varningen, återstående tid mindre än 5 dagar) och ANABOX® smart måste laddas.

Batteriet är lågt (återstående tid mindre än 2 dagar) och ANABOX® smart måste laddas.

Batterinivån är mycket låg (återstående tid mindre än 6 timmar) och ANABOX® smart måste laddas.

När knappen stora knappen trycks lyser LED:n grönt. Detta fungerar som en funktionskontroll. Om LED:n inte lyser finns det ett problem.