Tillbaka till översikten

Kalender ja medikamenta suunnitelma

Medikamentbehandling och påfyllning

I kalendern hanteras all medicin och samtidigt visas intaget från enheten. Medicin kan läggas till varje dag genom att klicka på den aktuella dagen och knappen "Nytt intag". Du kan nu göra olika inställningar för medicinen. Det är möjligt att skapa återkommande (t.ex. daglig) medicinering här. Sökfältet för medicinen använder en databas för att underlätta beskrivningen av rätt aktiv substans.

I kalendern ser du efter sparning intagen för aktuell dag och framåt. Varje fack kan tilldelas en individuell tid. Varje dag kan redigeras individuellt. Det är också möjligt att hoppa över vissa intag vid återkommande medicineringar.

Intagstiderna synkroniseras automatiskt med enheten baserat på din medicinplan. Larmet på enheten aktiveras enligt medicinplanen beroende på inställningen (Enhetsinställning)

Om du har flera användare och enheter kan du välja dem i kalendervyn och skapa individuell medicinering för varje användare.

För att fylla på dosetten kan du också använda fyllningsassistenten (Se assistent).