Terug naar het overzicht

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene richtlijnen voor toelating en gebruik

Hier vindt u algemene gebruiksaanwijzingen voor de ANABOX® smart.

 • Bewaar de medicijnendoos veilig buiten bereik van kinderen!
 • Spoel de individuele bekers voor eerste gebruik af/spoel ze uit!
 • Houd u aan de reinigingsinstructies.
 • Stoten, trillingen en algemene schokken dienen te allen tijde vermeden te worden.
 • Wij raden aan om de bekers vóór elke hervulling met medicijnen of bij veranderingen in medicatie te reinigen.
 • Houd indien nodig rekening met speciale opslagcondities voor medicijnen, zoals licht- en temperatuurgevoeligheid volgens de bijsluiter van de respectievelijke verpakking. Bij onduidelijkheden kunt u contact opnemen met uw apotheker of de fabrikant van het medicijn.
 • Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van de ANABOX® smart of onjuiste inname van medicijnen.
 • Het gebruik van de medicijnendoos door personen met een verstandelijke beperking dient onder toezicht van deskundigen te gebeuren.
 • Uitgaande van de op de achterzijde aangebrachte productiedatum (productieklokken - jaar/maand), is het product bij correct gebruik, juiste opslag en reiniging 5 jaar te gebruiken.
 • De levensduur van het apparaat wordt verlengd door zorgvuldig gebruik en regelmatige reiniging en controle van de functies.

Stel de elektronische besturingseenheid, de oplaadkabel of de voedingsadapter niet bloot aan vloeistoffen. Als de elektronische besturingseenheid, de USB-kabel of de voedingsadapter nat worden, trek dan voorzichtig alle kabels eruit zonder uw handen nat te maken en wacht tot het apparaat, de USB-kabel en de voedingsadapter volledig droog zijn voordat u de USB-kabel opnieuw aansluit.

Droog het apparaat, de USB-kabel of de voedingsadapter niet met een externe warmtebron, zoals een magnetron, een föhn, een broodrooster, een tosti-ijzer of een heteluchtpistool. Gebruik het apparaat, de USB-kabel of de voedingsadapter niet als u vermoedt dat deze beschadigd kunnen zijn.

Gebruik alleen accessoires die bij het apparaat zijn geleverd om het apparaat van stroom te voorzien. Het gebruik van andere voedingsadapters en kabels kan de EMC negatief beïnvloeden. Raak het apparaat of de kabels die ermee verbonden zijn niet aan tijdens onweer om het risico op elektrische schokken te vermijden.

De ANABOX® smart mag niet naast/op andere (medische) apparatuur worden gebruikt. Als het niet mogelijk is om de ANABOX® smart in de directe nabijheid van medische meetapparatuur te vermijden, moet de gebruiker van deze meetapparatuur worden geïnformeerd dat het noodzakelijk is om de apparaatresultaten te controleren om het beoogde gebruik van de apparatuur in de gekozen opstelling te verifiëren.

Elektronische apparaten zijn gevoelig voor elektrische ontlading en hoogfrequente elektromagnetische velden.

Let op: Om storing van het apparaat door HF-stoorbronnen (bijv. magnetrons, radio's, televisies, versterkers, enz.) te voorkomen, moet de gebruiker een minimale afstand van één meter aanhouden tot draagbare en mobiele HF-telecommunicatieapparatuur. Als er storingen optreden, moet de gebruiker de afstand dienovereenkomstig vergroten en ervoor zorgen dat alle apparaten correct functioneren.

In sommige gebieden is de verwijdering van elektronische apparaten gereguleerd. Zorg ervoor dat u uw apparaat volgens de lokale wetten en voorschriften verwijdert of recycleert.

Voor de bescherming van de gezondheid en ter bescherming van andere elektronische apparaten voldoet het apparaat aan de voor de algemene bevolking geldende blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden.

Stapel het apparaat niet tijdens gebruik. Plaats het apparaat niet in de directe nabijheid van andere gevoelige elektronische apparaten of medische apparatuur of medische systemen. De afstand moet altijd minimaal 30 cm zijn. Het apparaat kan worden gebruikt op het openbare stroomnet en voldoet aan de eisen van IEC 61000-3-2 (Harmonische vervorming) en IEC 61000-3-3 (Spanningsvariaties en flikkering).

 • Ingangsspanning: 230V AC 50/60 Hz
 • Uitgangsspanning: 5V DC (USB-C)
 • Vermogen: < 10W

De ingebouwde RFID-lezer werkt met een HF-band op 13,56 MHz volgens ISO 15693 en ISO 14443.

NRF9160-SICA-B1

 • Modulatie: FDD (Frequency Division Duplex)
 • Uitgangsvermogen: Tot 23 dBm, frequentiebereik: 700-2200 Mhz
 • Ontvangstgevoeligheid: LTE-M: -108 dBm / NB-IoT: -114 dBm
 • 3GPP-versie 13-conform / Dual-mode LTE Cat. M1/NB1

Hieronder volgt een uitsplitsing van de technisch mogelijke en gecertificeerde LTE-banden die het apparaat theoretisch kan gebruiken. De in Europa gebruikte banden zijn gemarkeerd met een ster (*).

NB-IoT/LTE-M BandFrequenties (DL: Downlink, UL: Uplink)
B1 (2100)*DL: 2110 Mhz - 2170 Mhz; UL: 1920 Mhz - 1980 Mhz
B2 (1900 PCS)DL: 1930 Mhz - 1990 Mhz; UL: 1850 Mhz - 1910 Mhz
B3 (1800+)DL: 1805 Mhz - 1880 Mhz; UL: 1710 Mhz - 1785 Mhz
B4 (AWS-1)DL: 2110 Mhz - 2155 Mhz; UL: 1710 Mhz - 1755 Mhz
B5 (850)DL: 869 Mhz - 894 Mhz; UL: 824 Mhz - 849 Mhz
B8 (900 GSM)*DL: 925 Mhz - 960 Mhz; UL: 880 Mhz - 915 Mhz
B12 (700 a)DL: 729 Mhz - 746 Mhz; UL: 699 Mhz - 716 Mhz
B13 (700 c)DL: 746 Mhz - 756 Mhz; UL: 777 Mhz - 787 Mhz
B14 (700 PS)DL: 758 Mhz - 768 Mhz; UL: 788 Mhz - 798 Mhz
B17 (700 b)DL: 734 Mhz - 746 Mhz; UL: 704 Mhz - 716 Mhz
B18 (800 Lower))DL: 860 Mhz - 875 Mhz; UL: 815 Mhz - 830 Mhz
B19 (800 Upper)DL: 875 Mhz - 890 Mhz; UL: 830 Mhz - 845 Mhz
B20 (800 DD)*DL: 791 Mhz - 821 Mhz; UL: 832 Mhz - 862 Mhz
B25 (1900+)DL: 1930 Mhz - 1995 Mhz; UL: 1850 Mhz - 1915 Mhz
B26 (850+)DL: 859 Mhz - 894 Mhz; UL: 814 Mhz - 849 Mhz
B28 (700 APT)*DL: 758 Mhz - 803 Mhz; UL: 703 Mhz - 748 Mhz
B66 (AWS-3)DL: 2110 Mhz - 2200 Mhz; UL: 1710 Mhz - 1780 Mhz
Uitgevoerde testTestmethodeTestspecificatie
Netvoedingsstoring (geleide emissies)CISPR 11, Klasse BNetvoeding:
230V/50Hz
Testnorm:
IEC 60601-1-2:2014
Stoornis door elektromagnetische straling (gestraalde emissies)CISPR 11, Klasse BNetvoeding:
230V/50Hz
Testnorm:
IEC 60601-1-2:2014
Emissies van harmonischen stromenIEC 61000-3-2, Klasse ANetvoeding:
230V/50Hz
Testnorm:
IEC 60601-1-2:2014
Spanningsvariaties, spanningsfluctuaties en flikkeringsemissiesIEC 61000-3-3Netvoeding:
230V/50Hz
Testnorm:
IEC 60601-1-2:2014
Uitgevoerde testTestmethodeTestspecificatie
Immuniteit tegen elektrostatische ontladingIEC 61000-4-2Netvoeding:
230V/50Hz
Testnorm:
IEC 60601-1-2:2014, Tabel 4,7,8
Immuniteit tegen gestraalde elektromagnetische velden (RF)IEC 61000-4-3Netvoeding:
230V/50Hz
Testnorm:
IEC 60601-1-2:2014, Tabel 4
Immuniteit tegen nabije velden van draadloze RF-communicatieapparatenIEC 61000-4-3Netvoeding:
230V/50Hz
Testnorm:
IEC 60601-1-2:2014, Tabel 9
Immuniteit tegen snelle elektrische transiënten/ stoten (voeding en poorten)IEC 61000-4-4Netvoeding:
230V/50Hz
Testnorm:
IEC 60601-1-2:2014, Tabel 5,6,8
Immuniteit tegen overspanningenIEC 61000-4-5Netvoeding:
230V/50Hz
Testnorm:
IEC 60601-1-2:2014, Tabel 5,6,8
Immuniteit tegen geleide storingen die worden geïnduceerd door RF-velden (voeding en poorten)IEC 61000-4-6Netvoeding:
230V/50Hz
Testnorm:
IEC 60601-1-2:2014, Tabel 5,6,7,8
Immuniteit tegen netfrequentie-magnetische veldenIEC 61000-4-8Netvoeding:
230V/50Hz; 60Hz
Testnorm:
IEC 60601-1-2:2014, Tabel 4
Immuniteit tegen spanningsdalingen, korte onderbrekingen en spanningsvariatiesIEC 61000-4-11Netvoeding:
100-240V/50Hz
Testnorm:
IEC 60601-1-2:2014, Tabel 5