Tillbaka till översikten

Allmänna användarinstruktioner

Allmänna anvisningar om godkännande och användning

Här hittar du allmänna användarinstruktioner för ANABOX® smart.

 • Förvara läkemedelsasken säkert utom räckhåll för barn!
 • Innan första användningen, tvätta/skölj ur de enskilda bägarna!
 • Observera rengöringsinstruktionerna.
 • Stötar, vibrationer och allmänna skakningar ska undvikas i alla fall.
 • Vi rekommenderar att rengöra bägarna innan varje påfyllning av medicin eller vid förändringar i medicineringen.
 • Vänligen beakta eventuella speciella förvaringsförhållanden för läkemedel, såsom ljus- och temperaturkänslighet enligt bipacksedeln för respektive förpackning. Vid oklarheter, kontakta din apotekare eller läkemedelstillverkaren.
 • Vi tar inget ansvar för felaktigt användande av ANABOX® smart eller felaktig intagning av medicin.
 • Användning av läkemedelsasken av personer med intellektuella funktionsnedsättningar bör ske under kunnig övervakning.
 • Med utgångspunkt från produktionsdatumet på baksidan (produktionsklocka – år/månad), kan produkten användas i 5 år vid korrekt användning, ordentlig förvaring och rengöring.
 • Apparaten livslängd förlängs genom försiktig hantering samt regelbunden rengöring och kontroll av funktionerna.

Utsätt inte den elektroniska styrenheten, laddningskabeln eller nätaggregatet för vätskor. Om den elektroniska styrenheten, USB-kabeln eller nätaggregatet blir blött, koppla försiktigt bort alla kablar utan att dina händer blir blöta och vänta tills enheten, USB-kabeln och nätaggregatet har torkat helt innan du ansluter USB-kabeln igen.

Torka inte av enheten, USB-kabeln eller nätaggregatet med en extern värmekälla, som till exempel en mikrovågsugn, hårtork, brödrost, smörgåsgrill eller varmluftspistol. Använd inte enheten, USB-kabeln eller nätaggregatet om du misstänker att de kan vara skadade.

Använd endast tillbehör som medföljer enheten för att driva enheten. Användning av andra nätadaptrar och kablar kan påverka EMC negativt. För att undvika risken för elektriska stötar, rör inte vid enheten eller anslutna kablar under åskväder.

ANABOX® smart bör inte användas bredvid eller ovanpå annan (medicinsk) utrustning. Om placeringen av ANABOX® smart i omedelbar närhet till medicinsk mätutrustning inte kan undvikas, måste användaren av denna mätutrustning informeras om att övervaka utrustningsresultaten för att kontrollera att utrustningen fungerar som avsett i den valda placeringen.

Elektroniska enheter är känsliga för elektrisk urladdning och högfrekventa elektromagnetiska fält.

Varning: För att undvika störningar av enheten genom HF-störningar (t.ex. mikrovågor, radio, TV-apparater, förstärkare, etc.) bör användaren hålla ett avstånd på minst en meter till bärbara och mobila HF-telekommunikationsenheter. Om störningar uppstår måste användaren öka avståndet och se till att alla enheter fungerar korrekt.

I vissa områden regleras avfallshantering av elektroniska enheter. Se till att du avyttrar eller återvinner din enhet i enlighet med lokala lagar och bestämmelser.

Av hälsoskyddsskäl och för att skydda andra elektroniska enheter uppfyller enheten gränsvärdena för exponering för elektromagnetiska fält som gäller för allmänheten.

Aleat máhttájit dás geardi go leat bargan. Aleat máhttájit dás geardi eará sámi elektralaš gearrabeaivvi dahje medisiinagierdu dahje medisiinasisdoallu lusa. Dál lea ávki minuhttaid 30 cm.

Geardde lea válddán áigge stivrejuvvon ja doaibmá stivrejuvvon IEC 61000-3-2 (Harmonihkalaš váikkuhusat) ja IEC 61000-3-3 (Váikkuhusat ja Flicker).

 • Vástádusvuohta: 230V AC 50/60 Hz
 • Vástádusvuohta: 5V DC (USB-C)
 • Válddášuvdnii: < 10W

Ráhkaduvvo RFID Reader ráhkadit HF-sániin 13,56Mhz rádjá ISO 15693 ja ISO 14443.

NRF9160-SICA-B1

 • Modulašuvdnii: FDD ( Frequency Division Duplex)
 • Vástádusvuohta: Ovdamearkkašupmi 23 dBm, rádjáspánnji: 700-2200 Mhz
 • Vástádusvuohta: LTE-M: -108 dBm / NB-IoT: -114 dBm
 • 3GPP Vugi 13 konform/ Dualmodus LTE Cat. M1/NB1

Dál lea dáhpáhuvvan teknalaš ja sertifiserema LTE bánddit, mii geardde teorehtalaš sáhttet ráhkadit. Eurohpas ráhkadit bánddit leat mearkkan (*).

NB-IoT/LTE-M bándditRádjáspánnji (DL: Downlink, UL: Uplink)
B1 (2100)*DL: 2110 Mhz - 2170 Mhz; UL: 1920 Mhz - 1980 Mhz
B2 (1900 PCS)DL: 1930 Mhz - 1990 Mhz; UL: 1850 Mhz - 1910 Mhz
B3 (1800+)DL: 1805 Mhz - 1880 Mhz; UL: 1710 Mhz - 1785 Mhz
 B4 (AWS-1)DL: 2110 Mhz - 2155 Mhz; UL: 1710 Mhz - 1755 Mhz
 B5 (850)DL: 869 Mhz - 894 Mhz; UL: 824 Mhz - 849 Mhz
 B8 (900 GSM)*DL: 925 Mhz - 960 Mhz; UL: 880 Mhz - 915 Mhz
 B12 (700 a)DL: 729 Mhz - 746 Mhz; UL: 699 Mhz - 716 Mhz
 B13 (700 c)DL: 746 Mhz - 756 Mhz; UL: 777 Mhz - 787 Mhz
 B14 (700 PS)DL: 758 Mhz - 768 Mhz; UL: 788 Mhz - 798 Mhz
 B17 (700 b)DL: 734 Mhz - 746 Mhz; UL: 704 Mhz - 716 Mhz
 B18 (800 Lower))DL: 860 Mhz - 875 Mhz; UL: 815 Mhz - 830 Mhz
 B19 (800 Upper)DL: 875 Mhz - 890 Mhz; UL: 830 Mhz - 845 Mhz
 B20 (800 DD)*DL: 791 Mhz - 821 Mhz; UL: 832 Mhz - 862 Mhz
 B25 (1900+)DL: 1930 Mhz - 1995 Mhz; UL: 1850 Mhz - 1915 Mhz
 B26 (850+)DL: 859 Mhz - 894 Mhz; UL: 814 Mhz - 849 Mhz
 B28 (700 APT)*DL: 758 Mhz - 803 Mhz; UL: 703 Mhz - 748 Mhz
 B66 (AWS-3)DL: 2110 Mhz - 2200 Mhz; UL: 1710 Mhz - 1780 Mhz
Eahpášuvdnii testaTesta metodaTesta spesifikašuvdna
Njuolggadusvuohta (johtalas eahpášuvdnat)CISPR 11, Klasse BVástádusvuohta:
230V/50Hz
Testa norma:
IEC 60601-1-2:2014
Eahpášuvdnat elektromágnetalaš rádjái (rádjá eahpášuvdnat)CISPR 11, Klasse BVástádusvuohta:
230V/50Hz
Testa norma:
IEC 60601-1-2:2014
Eahpášuvdnat oktasašvuohtastroomatIEC 61000-3-2, Klasse AVástádusvuohta:
230V/50Hz
Testa norma:
IEC 60601-1-2:2014
Vástádusvuohta, vástádusvuohtastroomat ja Flicker-eahpášuvdnatIEC 61000-3-3Vástádusvuohta:
230V/50Hz
Testa norma:
IEC 60601-1-2:2014
Eahpášuvdnii testaTesta metodaTesta spesifikašuvdna
Störfestighet elektrostatihkalaš dálusIEC 61000-4-2Vástádusvuohta:
230V/50Hz
Testa norma:
IEC 60601-1-2:2014, Table 4,7,8
Immunitet rádjái elektromágnetalaš rádjái (RF)IEC 61000-4-3Vástádusvuohta:
230V/50Hz
Testa norma:
IEC 60601-1-2:2014, Table 4
Immunitet rádjái ráhkaduvnnain RF-komunikášuvdnaide lusaIEC 61000-4-3Vástádusvuohta:
230V/50Hz
Testa norma:
IEC 60601-1-2:2014, Table 9
Immunitet rádjái buohtastroomat/transienttat (strooma ja porttat)IEC 61000-4-4Vástádusvuohta:
230V/50Hz
Testa norma:
IEC 60601-1-2:2014, Table 5,6,8
Immunitet rádjái ovddaspanjuinIEC 61000-4-5Vástádusvuohta:
230V/50Hz
Testa norma:
IEC 60601-1-2:2014, Table 5,6,8
Immunitet rádjái johtalas eahpášuvdnain, mii leat rádjái RF-rádjáid mielde (strooma ja porttat)IEC 61000-4-6Vástádusvuohta:
230V/50Hz
Testa norma:
IEC 60601-1-2:2014, Table 5,6,7,8
Immunitet rádjái njuolggadusmágnálaš rádjáiIEC 61000-4-8Vástádusvuohta:
230V/50Hz; 60Hz
Testa norma:
IEC 60601-1-2:2014, Table 4
Immunitet rádjái vástádusvuohtastroomat, goappašuhttit ja vástádusvuohtastroomatIEC 61000-4-11Vástádusvuohta:
100-240V/50Hz
Testa norma:
IEC 60601-1-2:2014, Table 5