Tillbaka till översikten

Ofta ställda frågor

Här hittar du sammanfattningen av vanliga frågor (FAQ) för att besvara några av de vanligaste frågorna.

Vi leat dieđusge, ahte ovdal go lea oahppit nu ovdal teknologiijat, de lea ovdal buoremusat. Dasa lassin leat ovdal FAQ (Oahppit sáhttárat) ovddasvástádusaid, de mii leat ovdal buoremusat oahppit sáhttárat, mat leat sáhttán duššejuvvon dán sáhtáša digihtála medisiinnačálli birra.