Tillbaka till översikten

Professionell vårdförsörjning ‍🔬

Insats in den stationära ja ambulanta vården

Tyvärr är att följa medicineringen en stor utmaning för många människor. Det uppskattas att endast cirka 50% av människorna tar sina läkemedel enligt föreskrifterna.

Det finns många anledningar till varför människor inte tar sina läkemedel enligt föreskrifterna. Vissa människor glömmer att ta sina mediciner eller har dem inte med sig när de behöver dem. Andra vet inte hur de ska ta dem.

En ansluten intelligent tablettbehållare kan på olika sätt bidra till att förbättra efterlevnaden av medicineringen. För det första kan den påminna människor om att ta sina mediciner. För det andra kan den ge information om hur man tar medicinerna på rätt sätt. Och för det tredje kan den hjälpa människor att hålla koll på sina mediciner och veta när de behöver fylla på dem.

Intelligenta tablettbehållare kan också hjälpa vårdare och sjuksköterskor att hantera medicineringen för sina patienter. Behållarna kan programmeras för att ge ut rätt mediciner vid rätt tidpunkt. De kan också ge information om en patients medicinhistoria och hjälpa till att upptäcka potentiella problem med att följa medicineringen.

Sammanfattningsvis kan intelligenta tablettbehållare vara ett värdefullt verktyg för att förbättra terapiöverensstämmelsen. De kan hjälpa människor att ta sina mediciner enligt föreskrifterna och undvika de potentiellt allvarliga konsekvenserna av att inte följa föreskrifterna.