Bruksanvisning

– Handelsnamn: ANABOX® smart – Smart medicindispenser för lindring eller kompensation av skador eller funktionshinder.

ANABOX® smart är en intelligent medicindispenser som stödjer personer med kognitiva eller fysiska funktionshinder. Den kan säkert förvara och sortera tabletter och flytande mediciner. Den påminner användarna eller deras anhöriga om rätt intag genom akustiska och visuella signaler. Påminnelser och bekräftelser skickas via en app som fungerar med Narrowband-IoT (ingen Bluetooth/WLAN krävs). Signaltoner och punktskrift möjliggör också användning för personer med synnedsättning. ANABOX® smart förbättrar användarnas efterlevnad genom att förenkla medicinintaget och undvika eventuella förväxlingar.
Användare: Personer med funktionshinder och/eller nedsatt motorik samt deras anhöriga, vårdpersonal, apotekspersonal och/eller sjukhuspersonal.

Čálliid buoremus klinihkalaš áigeguovllu

Dán dárbbučálli eallá ealáskahttin áigeguovlluin appa ovddas lea goit geatnegasvuohta bargiid ja/vai oahppatvuođa. 

Dárbbučálli čájeha pasieantta akustihkalaš ja visuálalaš signálaide maid muitala ahte galgá eallit áigeguovllu. Appa ovddas lea bargovugi, oahppovugi dahje eallimis sáhttá oahppat ahte galgá eallit ovddasvástádus dahje vástádus medisiinnain (Narrowband-loT – ii Bluetooth/WLAN dárbbašlaš). 

Das Medikamentenfach
Die elektronische Steuereinheit
Rückseite & Code
Anschlüsse

Nätström: ANABOX® smart kan drivas permanent från elnätet. Anslut nätaggregatet med laddkabeln (11) till enheten och anslut den till elnätet.

Batteridrift: Enheten har ett inbyggt batteri som laddas med det medföljande nätaggregatet. För att ladda batteriet måste enheten anslutas till elnätet enligt ovanstående instruktioner.

Om batteriet är svagt blinkar status-LED (6)  rött. Med fulladdat batteri kan enheten användas utan nätaggregat i ca 4-6 veckor. När enheten är fulladdad lyser
laddnings-LED (10) bredvid USB-anslutningen (11). Nu kan du koppla bort ANABOX® smart från nätaggregatet. Batteriets laddningsnivå kan alltid ses i appen. Vid kritisk batterinivå skickas en notis via appen.

Tillbehör: Med enheten medföljer ett nätaggregat och en USB-C-kabel (9). Använd endast medföljande originaltillbehör för nätdrift eller laddning. Alla ändringar av nätaggregatet är livsfarliga. Användning av andra nätaggregat kan störa enheten och andra enheter.

Rávvetit appa: Skábmagirjjá QR-kode, de sáhtát rávvetit appa telefovnii. Sáhtát rávvetit appa maidge mii m.wirewire.de dahje mii Play-Store:s „memo wirewire“ ovddidit.

Appa geavaha ovddidit. Dáhttu dáppe maid ovdamearkka. Dát ii leat máŋggačoakkáldaga. Dáppe sáhtát ovdamearkkat anabox-smart.de/abo .

Appa ovddida ja dokumentejuvvon du ovdamearkka.
Dán memo.wirewire.de sáhtát ANABOX® smart ovddidit iešguđetlágan (telefovnii leatnu) ja ovdamearkkat.

Jorgalit appa ii lean ovddidan, de sáhtát maidge šuovvan ja beahcát ovddidit elektronihkalaš máhttujuvvonfunkšuvnnain.

Unknown image

Dán álggos ráhkaduvvo appa, de gal leat buoret ovdan dahje bálvaleaddji kontu. Rákka "Olbmot" go leat álggos geavahit appa. Appa dohká dán ráhkadusprošeavdádusa ja doaivvut dán duodji. Ollu olbmotkontot buktá sáhttet ovddidit oaidnit sin ANABOX® smart.

Olbmuid kontu ráhkadusas gávdno appa dán prošeavsttis ANABOX® smart ráhkadusas.

Nu kan du direkt ansluta ANABOX® smart till din smartphone/dator.

Ange patientens namn i den första installationsguiden. Därefter kommer du att bli ombedd att ansluta en enhet.

För att ansluta, skanna 2D-koden (5) på baksidan av enheten med din smartphone eller datorns webbkamera, eller mata in serienumret (börjar med "nrf-") manuellt. 

För att skapa anslutningen, tryck och håll ned funktionsknappen (8) i två sekunder. Om du ser en LED-animation (kopparna lyser upp i följd), tryck på Nästa.

Din smartphone/dator ansluter nu till ANABOX® smart och den aktiveras. Efter några sekunder bör du få ett framgångsmeddelande. Nu visas en kalendervy med medicinplanen.

Unknown image

Läkemedelshantering: Appen möjliggör för användare att enkelt och överskådligt registrera sina mediciner, doseringar, intagstider och instruktioner. De kan också lägga till anteckningar och varningar för specifika mediciner.

Påminnelser och larm:Appen erbjuder anpassningsbara aviseringar och larm för att påminna användare att ta sina mediciner i tid. Dessa kan ske i form av push-aviseringar eller e-postmeddelanden.

Intagsspårning:ANABOX® smart protokollerar intaget. Detta gör att du kan övervaka efterlevnaden
och snabbt agera vid problem.

Grupper:Du kan bjuda in din familj för att få tillgång till flera patienter och enheter. På så sätt kan ni tillsammans behålla överblicken.

Din medicinplan skapar du på Översikt genom att klicka på knappen Ny intagstid + eller Intag +.

En ny inmatningsmask öppnas. Du kan söka efter önskad medicin i sökfältet. Om du inte hittar medicinen kan du också skapa den själv (se avsnittet 'Skapa egna mediciner').

När du har valt medicinen, återvänd till inmatningsmasken genom att klicka på knappen Överta. Där kan du nu fylla i information om intagstiden.

Genom att klicka på Skapa intag återvänder du till kalendervyn. Nu bör du se färgade punkter på dagarna och dagavsnitten som du tidigare ställt in för medicinen. På datorskärmen visas medicinerna utskrivna i webbläsarvyn.

Jus galget maiddái addet eanet medikamenta goappái, de jus ii oaččo goappái, de addái jus eanet medikamentaOvdal eanet medikamenta gaskkas.

Go klikkat ovdal, de addái eanet medikamenta direkte bargogirjji ala eanet medikamenta ságastallan ala.

Go nuppe Jorgal čájehit, de galget jus doaimmahit vejolaš dieđut, mat leat doaimmat, dozziid muhtin ja dávja vuođul. Vejolaš medikamenta oahppit sáhttet leat ságastuvvan. Medikamenta čájeha ságastallá medikamenta ságastallan.

1. Öppna behållaren 

Placera ANABOX® smart framför dig och öppna alla behållare. Det är lättast att öppna behållarna genom att börja med den översta raden (morgon). Fortsätt rad för rad. Behållarna kan öppnas i lådan utan att behöva tas ut separat. 

2. Fyllningshjälp

Appen leder dig steg för steg genom fyllningsprocessen och visualiserar hur medicinerna ska fyllas på. 

Du startar fyllningshjälpen genom att klicka på knappen bredvid Intag +. Välj sedan veckan för vilken fyllningen ska göras och klicka på Fortsätt.

Det är bäst att sortera medicinerna i behållarna efter varandra. 

Välj den första medicinen att fylla i appen. I vyn visas nu mängden, dagarna och tidpunkterna då medicinen ska tas. Samtidigt lyser de motsvarande behållarna i din ANABOX® smart som ska fyllas med medicinen. 

När du är klar med en medicin kan du hoppa till nästa medicin genom att klicka på Fyllt. När fyllningen är klar väljer du Avsluta fyllning

Dutnje personálalaš dávttat leat ovddiduvvon ja DSGVO rávvagiid birra ovddidit. Loggain ja datasiidovdáneappii ANABOX® smart rávvagat leat šifrovvan.

Dávttatdatguovdáneavvu ja oktiibuotnegasportála birra sáhtát čállit ovdal go:www.anabox-smart.de/privacy

Du kan dra ut hela lådan för att ersätta den med en ny fylld med mediciner. Ytterligare lådor kan köpas som tillbehör till ANABOX® smart.

Medikamentenfach tauschen

Sensorn registrerar borttagningen av bägaren genom den transparenta ytan.

Observera: eventuella hinder mellan sensorn och lådan kan störa eller blockera igenkänningen! Skador, repor eller föroreningar på den transparenta ytan kan påverka enhetens korrekta funktion. Därför ska ytan hanteras noggrant och regelbundet kontrolleras för avvikelser.

Medikamentenfach tauschen

Vid medicinintagstidpunkten signalerar ANABOX® smart att det är dags att ta medicinen. Den behållare som ska tas lyser grönt. Dessutom kan du konfigurera en ljudnotis i appen.

Ta ut behållaren och öppna locket för att ta medicinen. Använd den ergonomiskt formade delen av behållarkanten (lätt lutning) för att ta medicinen. Behållaren ska sedan sättas tillbaka i lådan.

Entnahme der Medikamente

Dahjegeahčči rievdadehket ANABOX® smart galgá bures čájehit. Dasa lea bures dahjegeahčči nannet resetačujuhusa (mii lea dostávahámi čuovgga olggos) ja atnit ja loktet. ANABOX® smart doaivvut dan ráhkadit go LED-čuovggas (6) ja bivttasit. 2 minuhta rájes lea sápmelaš.

Resetöffnung

För att rengöra lådan (3) och koppen (1), ta bort dessa komponenter. Öppna locken på kopparna. Skölj dem nu med ljummet vatten och en mild rengörings- eller diskmedel godkänd för rengöring av disk. Alternativt kan du rengöra kopparna med öppet lock (inklusive lådan) i diskmaskinen vid en normal temperatur på högst 50° C. Se till att kopparna har torkat ordentligt innan de fylls på igen vid båda metoderna. Det är också möjligt att använda vanliga desinfektionsmedel, såsom Sterillium Virugard eller Isopropanol 70%.

Efter rengöring och desinfektion, se till att kopparna torkar ordentligt och luftas innan de fylls på med mediciner på nytt. Vi rekommenderar också att rengöra ANABOX® smart innan varje påfyllning av mediciner. Genom regelbunden skötsel kan du förlänga livslängden på din enhet.

Se till att den elektroniska styrningsenheten alltid är fri från damm och andra föroreningar.

Elektronische Steuereinheit

ANABOX® smart sáhtá bargat Láddegirji (10) USB-C-čoavdaga (11) bokte ja sáhtá bargat Status-girji (6) ovddas siste dáidda sámi

Blikkar mátkái guokte sekunda birra dahje lea čuovvovaš: Láddegirji blikka go sáhttá leat sárgut sirdnetin ja laddet. Go sáhttá leat sárgut sirdnetin ja leat lágidan, de girji čuovvovašiiguin.

 • Blikkar jorgalat ruovttu:Din sápmelaččat stáhta lea kritihkalaš. Laddet sápmelaččat geažil maid dohkkehit ruovttučoavddaga. 
 • Blikkar mátkái guokte sekunda čohkkái:Din sápmelaččat čájeha ođđa. 2 minuhtas ledje girji čuovvovašiiguin ja sápmelaččat leat atná.
 • Lágida lágidan olbmo:Go funksjonsbeaivi (8) lea njuolggojuvvon, de girji lágida lágidan.

Jåhtsevne teknihkalasvuođa sáhttá leat dán dieđuiden mii seavdnjodit:

Dálkkádii eai váldojuvvo (akkus gal leamaš eai lávkan):Dohko dáhttojit dálkkádii leamaš. Váldde dan jápmin go leat nieiddačargeris ja sáhttet čuovvut dan njuolggadettiin.

Dálkkádii eai váldojuvvo, vaikko dat lea njuolggadettiin ráhkaduvvon:Oahpásmuvvá dálkkádii ráhkadit. Dajat dan birra ráhkadit resetačoavdaga (7) čoavddisgávppis. Veahkehehpet dieđut "Resetačoavdaga" kapitlas.

Dálkkádii eai váldojuvvo, vaikko buot ovdal gohčodit leat ráhkaduvvon:Jos dálkkádii ii leat váldojuvvon nieiddačargeris eai reseta ráhkadit, de oačču dán diehtojuohkin mii sáhttá vejolašvuođat.

Dán dihte vejolašvuođa sáhtá oaidnit:anabox-smart.de/support

Buot ANABOX® smart sáhtášuvdnii čohkkát, dego sáhtášuvdnii leat dán áiggiid suodjalan (2) ráhkadit. Suodjalan galgá mátká beasat goappašit, de sáhtášii sáhttá buktit divrálaččat guovttiid sáhttášuvdnii.

Falls die elektronische Steuereinheit, das USB-C Kabel oder das Netzteil nass werden, trennen Sie das Gerät vom Netz. Achten Sie darauf, dass Ihre Hände nicht nass sind oder werden. Warten Sie dann bis das Gerät, Kabel und Netzteil vollständig getrocknet sind bis Sie das Gerät wieder verwenden.Trocknen Sie das Gerät, das USB-Kabel oder das Netzteil nicht mit einer externen Wärmequelle, wie beispielsweise einer Mikrowelle, Haartrockner, Toaster oder Heißluftföhn. Benutzen Sie weder Gerät, USB-Kabel oder das Netzteil, wenn Sie vermuten, dass diese beschädigt sein könnten.

Verwenden Sie nur Zubehör, das mit dem Gerät geliefert wurde, um das Gerät mit Strom zu versorgen. Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, berühren Sie das Gerät oder mit dem Gerät verbundene Kabel nicht, während eines Gewitters.

Produktinformationen

 • Verwendete Kunststoffe:  PC, PP, ABS bzw. PS
 • Größe (B*H*T): 35cm * 6,8cm * 20cm 
 • Becher: 18 ml Füllvermögen
 • Elektrische Leistung: 5V Gleichstrom, 1A
 • Temperaturbereich: 5-35 °C
 • WEEE-Reg.-Nr.: DE 55697612
 • Batt-Reg.-Nr.: DE 79791288
 • Eingangsspannung: 230V AC 50/60 Hz
 • Ausgangsspannung: 5V DC (USB-C)
 • Leistung: < 10W

Die ANABOX® smart sollte nicht neben/ auf anderer (medizinischer) Ausrüstung betrieben werden. Wenn sich eine Anordnung der ANABOX® smart in unmittelbarer Nähe zu medizinischen Messgeräten nicht vermeiden lässt, muss der Anwender dieser Messgeräte darauf hingewiesen werden, dass eine Beobachtung der Geräteergebnisse notwendig ist, um den bestimmungsgemäßen Gerätegebrauch in der gewählten Anordnung zu überprüfen.

Elektronische Geräte sind empfindlich gegen elektrische Entladung und gegen hochfrequente elektromagnetische Felder. Achtung: Um Störungen des Gerätes durch HF-Störgrößen (z.B. Mikrowellen, Radios, Fernsehgeräte, Verstärker, usw.) zu vermeiden, sollte das Gerät einen Mindestabstand von einem Meter zu tragbaren und mobilen HF-Telekommunikationsgeräten haben. Sollten Störungen auftreten, so muss der Nutzer den Abstand entspechend vergrößern und sicherstellen, dass alle Geräte ortnungsgemäß funktionieren.

In manchen Gebieten ist die Entsorgung elektronischer Geräte reguliert. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät gemäß den Gesetzen und Bestimmungen vor Ort entsorgt oder recycelt wird.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter folgender URL: www.anabox-smart.de/recycling

Genaue technische Informationen bezüglicher der verwendeten Drahtlosverbindungen sowie der eingehaltenen EMV Standards finden Sie unter folgender URL: www.anabox-smart.de/emv

In manchen Gebieten ist die Batterieentsorgung reguliert. Stellen Sie sicher, dass die Batterie Ihres Gerätes gemäß den Gesetzen und Bestimmungen vor Ort entsorgt oder recycelt wird. Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter folgender URL: www.anabox-smart.de/recycling

Stapeln Sie das Gerät nicht wärend des Betriebes. Stellen Sie das Gerät nicht in die unmittelbare Nähe anderer sensibler elektronischer Geräte oder Medizingeräte bzw. Medizinsysteme. Der Abstand muss stets mindestens einen Meter betragen. Das Gerät kann am öffentlichen Stromnetz betrieben werden und erfüllt die Anforderungen nach IEC 61000-3-2 (Harmonische Verzerrung) und IEC 61000-3-3 (Spannungsschwankungen und Flicker).

Sollten bei der Anwendung des Produktes schwerwiegende Vorfälle auftreten, melden Sie dies bitte an anmed GmbH (Kontakt siehe Angabe auf dem Rückumschlag der Gebrauchsanleitung).

Ebenfalls können Sie den Vorfall melden bei: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn, Deutschland, www.bfarm.de.

Vorkommnisse sind schwerwiegend, wenn sie direkt oder indirekt

 • a) den Tod einer Person,
 • b) eine vorübergehend oder dauerhaft schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands einer Person oder
 • c) eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Gesundheit zur Folge hatte, hätte haben können oder haben könnte.

Bei sonstigen Fragen zum Produkt oder für technische Unterstützung wenden Sie sich bitte an

info@anabox-smart.de bzw. nutzen Sie die Produktwebsite www.anabox-smart.de.

Bewahren Sie die ANABOX® smart sicher vor Kindern auf! Beachten Sie dabei die Reinigungshinweise.

Stöße, Vibrationen und Erschütterungen sind in jedem Fall zu vermeiden.

Bitte berücksichtigen Sie gegebenenfalls besondere Lagerungsbedingungen von Medikamenten, wie z.B. Licht- und Temperaturempfindlichkeit laut Beipackzettel. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Apotheker oder den Hersteller des Medikamentes.

Für die nicht ordnungsgemäße Benutzung der ANABOX® smart oder die unsachgemäße Einnahme von Medikamenten übernehmen wir keinerlei Haftung.

Kontraindikation: Die Benutzung der ANABOX® smart durch Kinder oder Personen mit leichten geistigen Behinderungen sollte unter fachkundiger Aufsicht erfolgen. Bewahren Sie die ANABOX® smart sicher vor Kindern auf! Das Produkt ist nicht geeignet für die Anwendung durch taubblinde Patienten oder Personen mit stark eingeschränkten geistigen oder motorischen Fähigkeiten.

Wartungshinweise: Vor Erstgebrauch die einzelnen Becher auswaschen/ausspülen!

Beachten Sie dabei die Reinigungshinweise. Stöße, Vibrationen und Erschütterungen sind in jedem Fall zu vermeiden. Die Lebensdauer des Gerätes wird durch den sorgsamen Umgang und die regelmäßige Reinigung und Überprüfung der Funktionen verlängert.

Das Produktionsdatum finden Sie auf der Rückseite.

Version 05/2023 - 02

anmed GmbH
Am Gewerbegebiet 5
09474 Crottendorf
Tyskland

E-post: info@anmed.de
www.anabox-smart.de