Tillbaka till översikten

Aktivering och konfigurering

Installation av en ANABOX smart i appen

En ny ANABOX smart kan enkeltläggas till i appen.

Processen beskrivs steg för steg när du lägger till en ny enhet i appen. Enheten måste vara laddad eller ansluten till strömmen.

Om du använder appen för första gången kan du följa instruktionerna vid starten och bli ombedd att lägga till en enhet.

Om du redan har konfigurerat appen kan du under menypunkten Enheter lägga till en ny enhet.

  • Enheter › Lägg till ny enhet eller Ny +
  • Välj Skanna QR-kod och skanna QR-koden på baksidan av medicindispensern; alternativt kan du också manuellt skriva in numret (t.ex. nrf-123456789012345)
  • tryck på stora knappen i 2 sekunder tills enheten piper och en roterande laddningsanimation visas på behållarna
  • bekräfta i appen att du har tryckt på stora knappen gedrückt haben
  • vänta upp till 60 sekunder tills enheten är konfigurerad

Det var allt!

Din ANABOX smart är nu klar att användas. Ange sedan några doseringstider i kalendern.

Om medicindispensern inte kan slutföra aktiveringen inom 5 minuter, stängs den av automatiskt.

Vänligen återställenheten.

Ett annat fel har inträffat. Detta kan bero på följande orsaker:

  • Ej laddad: Vänligenladda enheten.
  • Inget nätverk hittades: Om enheten inte har anslutning till NB-IoT eller LTE-M-nätet, försök med en annan plats för enheten.

De optiska sensorerna kalibreras individuellt för varje enhet vid fabriken (detta är nödvändigt eftersom de transparenta ytorna aldrig beter sig exakt likadant). Det kan dock hända att en manuell uppdatering av dessa värden behövs. Du kommer att bli ombedd att göra detta i appen.

Fach entnehmen
  • Ta ut medicinfacket genom att dra ut det snabbt och helt från enheten.
Unterschale
  • Muggarna lyser kort som en "våg".
  • Vänta i cirka 15 sekunder och täck inte över sensorerna under tiden.
Fach einsetzen

Efter denna process bör uppmaningen i appen försvinna efter några sekunder.